Podstawowe pojęcia

Logopedia - (gr.logos - słowo, mowa;   paideia - wychowanie):

a.       nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty (I.Styczek, 1980);

b.      nauka, która tłumaczy odstępstwa od normy w rozwoju mowy, czyli zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem (diagnostyką), zapobieganiem (profilaktyką), a także usuwaniem (czyli korektą i redukcją) (G.Demelowa, 1979);

 

Mowa -

def.1 - dźwiękowe porozumiewanie się dwóch osób, w którym jedna drugą o czymś powiadamia (T.Milewski, 1975);

def.2 - zespół czynności składających się na procesy porozumiewania się za pomocą języka (...) Człowiek przyswaja sobie tę zdolność w wyniku kontaktów z innymi osobnikami mówiącymi. Mowa to zatem sobnicze czynności realizacji reguł języka w celu porozumiewania się. Do czynności tych należą nadawanie i odbiór mowy (M.Maruszewski, 1970);


Składniki mowy:  - Język - Tekst - Nadawanie - Odbiór-

Język - system znaków (prymarnie dźwiekowych, wtórnie pisanych lub sygnalizowanych) służący do porozumiewania się w obrębie danej społeczności. Stanowi dwuklasowy system składający się z symboli (tj. fonemów, morfemów, leksemów) oraz układu zasad, w oparciu o które budowana jest wypowiedź słowna (J. Surowaniec, 1993)

Tekst - wypowiedź, komunikat, posiadający - w zależności od rodzaju przekazu odmienną postać (substancję), która jest determinowana przez kanał przepływu informacji. Wynikiem przekazu są różne rodzaje tekstów: słowny, pisany, sygnalizowany. Składnikami tekstu są:

- treść  - językowo zorganizowana informacja, czyli myśl;

- forma językowa (substancja) - czyli postać tekstu (nośnik myśli), występująca w dwóch płaszczyznach:

suprasegmentalnej (rytm, melodia, akcent), segmentalnej (głoski, litery, sygnały) (L.Kaczmarek, 1966)


Nadawanie -  przekaz informacji różnymi kanałami, odpowiednio do postaci tekstu. (mówienie, pisanie, sygnalizowanie) Substancjalizacja myśli (L.Kaczmarek 1966)

  • Nadawanie - (I.Styczek, 1980) w mowie - polega na wytwarzaniu i przekazywaniu odbiorcy określonych treści myślowych. Przekaz ten odbywa się za pomocą odpowiednich ruchów narządów mowy. Ruchy te powodują powstawanie drgań cząsteczek powietrza - czyli dźwięków. Nadawanie jest zespołem czynności polegającym na przekształcaniu spostrzeżeń, wyobrażeń, procesów myślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe. Ruchy mowne wykonywane są pod podwójną kontrolą sygnalizacji zwrotnej. pierwsza są impulsy (proprioceptywne) pochodzące z mięśni narządów mownych i odbierane przez okolicę kinestetyczną w mózgu. Drugą kontrolę stanowią impulsy słuchowe pochodzące z wytwarzanych dźwięków i docierające do okolicy słuchowej (I.Styczek, 1980)

 

Odbiór - informacji, odpowiednio do rodzaju przekazu: słuchowy, wzrokowy, dotykowy (L.Kaczmarek, 1966)

  • Odbiór polega na zidentyfikowaniu zasłyszanych dźwięków oraz na powiązaniu ich z określoną treścią. (...) Percepcja mowy (rozumienie) to skomplikowana czynność kory mózgowej, zależna od słuchu fonematycznego, od ogólnej inteligencji i stopnia znajomości danego języka (I.Styczek, 1980)
Sprawdz wolne terminy!
Wakacje 2017 Zaczynamy wakacje! Życzymy wszystkim wspaniałego radosnego odpoczywania! zapraszamy we wrześniu
2017-07-01
Czytaj więcej
Witamy Wszystkich po wakacjach, zapisy na: logter@s-mile.pl
2016-09-16
Czytaj więcej
Wakacje 2016 Zaczynamy wakacje! Życzymy wszystkim wspaniałego radosnego odpoczywania! zapraszamy we wrześniu
2016-06-15
Czytaj więcej
Witamy po wakacjach; zgłoszenia na nasz stały adres mailowy: logter@s-mile.pl
0000-00-00
Czytaj więcej
Copyright © s-mile.pl 2010 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl