polityka prywatności

POLITYKA PRTYWATNOŚCI ( wyciąg z Regulaminu )

 

§ 9

1. Dla zawarcia umowy świadczenia usługi terapii logopedycznej i/lub edukacyjnej

w zakresie nauki języka polskiego oraz zapewnienia prawidłowego procesu terapii i/lub edukacji osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest udostępnić LOGTER S-MILE  następujące dane osobowe osoby zainteresowanej:

 

  • imię ( imiona ) i nazwisko
  • wiek
  • miejsce zamieszkania
  • oświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej ze szczególnym uwzględnieniem wady wymowy
  • informacje o przebiegu dotychczasowych terapii i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego 

 

2. Zakres informacji o stanie zdrowia osoby zainteresowanej będzie określony wyłącznie potrzebami terapii i/lub edukacji. LOGTER S-MILE może zażądać weryfikacji przesłanych informacji poprzez m. in. przesłanie stosownych dokumentów pocztą elektroniczną lub tradycyjną uzależniając od ich otrzymania zawarcie umowy o świadczenie usługi terapii logopedycznej i/lub edukacyjnej w zakresie nauki języka polskiego.

 

3. W czasie trwania terapii i/lub edukacji LOGTER S-MILE może zażądać od pacjenta, ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego nowych danych osobowych lub uzupełnienia danych które już posiada jeżeli jest to uzasadnione potrzebami terapii i/lub edukacji.

 

4. Odbiorcą i administratorem danych osobowych osoby zainteresowanej, pacjenta lub ucznia jest wyłącznie LOGTER S-MILE.

 

 

§ 10

Osoba zainteresowana, pacjent, uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez LOGTER S-MILE  oraz ich poprawiania

w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

/ t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm. /.

 

§ 17

Przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej, pacjenta, ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego podlega rygorom rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm. /.

Sprawdz wolne terminy!
Wakacje 2017 Zaczynamy wakacje! Życzymy wszystkim wspaniałego radosnego odpoczywania! zapraszamy we wrześniu
2017-07-01
Czytaj więcej
Witamy Wszystkich po wakacjach, zapisy na: logter@s-mile.pl
2016-09-16
Czytaj więcej
Wakacje 2016 Zaczynamy wakacje! Życzymy wszystkim wspaniałego radosnego odpoczywania! zapraszamy we wrześniu
2016-06-15
Czytaj więcej
Witamy po wakacjach; zgłoszenia na nasz stały adres mailowy: logter@s-mile.pl
0000-00-00
Czytaj więcej
Copyright © s-mile.pl 2010 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl